Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat poradenství o procesu homologace

Description

Description

Radit výrobcům vozidel o postupech používaných při žádosti o osvědčení o schválení typu vozidla, částí nebo součástí. Poskytovat podporu při předložení technické dokumentace schvalovacímu orgánu a reagovat na výsledky žádosti. Poskytnout pomoc během inspekcí a kontrol shodnosti výroby a podpořit výrobce při vydávání osvědčení o shodě.