Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jordbrugsteknolog

Description

Code

3111.14

Description

Jordbrugsteknologer analyserer jorden ved at udføre tekniske undersøgelsesopgaver under anvendelse af jordmålingsmetoder. De fokuserer på processen med at klassificere jordbundstyper og andre jordegenskaber. Jordbrugsteknologer betjener jordmålingsudstyr og anvender programmer til at hente og fortolke relevante data og foretage de nødvendige beregninger.

Alternativ betegnelse

biolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: