Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

driftschef inden for minedrift

Description

Code

1322.1

Description

Driftschefer inden for minedrift kontrollerer, dirigerer, planlægger og koordinerer mineproduktionsaktiviteter. De har et lovbestemt ansvar for sikkerheden og er også ansvarlige for miljøpåvirkningen. De fører tilsyn med anskaffelsen, installationen, vedligeholdelsen og lagringen af mineanlæg og -udstyr. De leder og forvalter i henhold til organisationens adfærdskodeks.

Alternativ betegnelse

arbejdsleder inden for minedrift

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: