Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
oskused

ESCO oskuste samba puhul eristatakse i) oskuste/pädevuste alla kuuluvaid mõisteid ja ii) teadmiste alla kuuluvaid mõisteid, viidates oskuse liigile. Oskusi ja pädevusi ei eristata. Iga selline mõiste sisaldab ESCOs kasutusel olevas 27 keeles ühte eelisterminit ning mitut mitte-eelisterminit. Iga mõiste selgituseks on seda ka kirjeldatud.   ESCO oskuste sammas sisaldab 13 485 mõistet, mis on esitatud nelja alaliiki jaotatud hierarhiana. Iga alaliigi all on esitatud eri liiki teadmiste ja oskuste/pädevuste mõisted:     

•    teadmised,      

•    oskused,      

•    hoiakud ja väärtused,      

•    keelteoskus.  

Peale hierarhia järgimise saab oskuste allrühmi otsida, kui võtta aluseks      

•    valdkonnaüleste oskuste hierarhia,     

•    keeltekogum,     

•    digioskuste kogum.    

ESCO oskuste hierarhiat täiustatakse pidevalt. Olete teretulnud andma meie kontaktlehel tagasisidet oskuste ja oskuste rühmade kvaliteedi kohta.      

Autoriõiguse märge: ESCO oskuste hierarhia põhineb osaliselt olemasoleva O*Neti klassifikatsiooni elementidel ning Kanada oskuste ja teadmiste sõnastikul. Lisateavet saab siit.                  

Veebisaiti O*NET OnLine haldab USA tööministeeriumi hariduse ja koolituse amet (Department of Labor, Employment and Training Administration – USDOL/ETA). Saiti kasutatakse litsentsi CC BY 4.0 alusel. O*NET® on USDOL/ETA kaubamärk.         

Skills and Knowledge Checklist on koostanud Kanada valitsus. Kanada valitsus töötab pädevuste paremaks määratlemiseks ja kirjeldamiseks praegu välja raamistikke ja tooteid, millest esimesena on üldsusele kättesaadav Skills and Competencies Taxonomy.