Skip to main content

Show filters

Hide filters

raznosač/raznosačica letaka

Description

Code

9510.1

Description

Raznosači letaka dijele letke, prospekte i reklame kako bi informirali ljude ili prodavali proizvode te usluge. Distribuiraju letke izravno ljudima na ulici ili putem poštanskih sandučića.

Alternativna oznaka

raspačavateljica letaka

raspačavatelj letaka

raznosač besplatnih novina

raznosačica besplatnih novina

raznosačica letaka

raznosač letaka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: