Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kartograf/kartografkinja

Description

Code

2165.2

Description

Kartografi izrađuju karte kombiniranjem raznih znanstvenih informacija ovisno o svrsi karte (npr. topografske, urbane ili političke karte). Kombiniraju tumačenje matematičkih napomena i mjerenja s estetikom i vizualnim prikazom lokacije za izradu karata. Također mogu raditi na razvoju i poboljšanju geografskih informacijskih sustava te mogu provoditi znanstveno istraživanje u okviru kartografije.

Alternativna oznaka

inženjer kartografije

kartograf

kartografkinja

inženjerka kartografije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine