Skip to main content

Show filters

Hide filters

čistiti objekte za preradu nafte

Description

Description

Čistiti unutrašnjosti objekata za preradu nafte; prenositi otopine za čišćenje i kemikalije unutar objekata.

Vještine