Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

identificirati sigurnosne rizike u IKT-u

Description

Description

Primijeniti metode i tehnike za utvrđivanje mogućih sigurnosnih prijetnji, povreda sigurnosti i čimbenika rizika primjenom alata IKT-a za praćenje sustava IKT-a, analiziranje rizika, slabosti i prijetnji te ocjenjivanje kriznih planova.

Alternativna oznaka

identificirati IKT sigurnosne rizike

prepoznati IKT sigurnosne rizike

prepoznati sigurnosne rizike u IKT-u

utvrditi IKT sigurnosne rizike

utvrditi sigurnosne rizike u IKT-u