Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

korrosjonstekniker

Description

Code

3112.4

Description

Korrosjonsteknikere overvåker integriteten til en rørledning og foretar reparasjoner hvis nødvendig. De sikrer at rørledninger er riktig tilkoblet og i tråd med helse- og sikkerhetsforskriftene. Korrosjonsteknikere inspiserer katodiske vernesystemer og koblingspunkter for rørledninger med hensyn til korrosjon. De kan også bistå med design av rørledninger, analysere jord og skrive rapporter om tekniske utfordringer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: