Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maatschappelijk werker begeleiding allochtonen

Description

Code

2635.3.18

Description

Maatschappelijk werkers begeleiding allochtonen geven advies aan allochtonen om hen door de noodzakelijke stappen van integratie te leiden, namelijk wonen en werken in een ander land. Zij lichten hun rechten en plichten toe alsook de criteria om in aanmerking te komen voor deze begeleiding. Zij helpen allochtonen bij het ontwikkelen en onderhouden van hun informatie als klanten, informatie die ze nodig hebben om een beroep te kunnen doen op dagopvang, sociale diensten en werkgelegenheidsprogramma's. Maatschappelijk werkers begeleiding allochtonen werken samen met werkgevers, informeren hen over de beschikbare diensten voor allochtonen en behartigen daarbij de belangen van allochtonen.

Alternatief label

maatschappelijk werker begeleiding buitenlandse gastarbeiders

migrantenwerker

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden