Skip to main content

Show filters

Hide filters

voorschriften inzake verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen handhaven

Description

Description

Zorgen voor naleving van de overheidsvoorschriften betreffende de verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen.

Alternatief label

bepalingen inzake verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen handhaven

regelgeving inzake verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen handhaven

Verbanden