Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

monter fajerwerków

Description

Code

8219.3

Description

Monterzy fajerwerków tworzą urządzenia wybuchowe, kolorowe światła i zestawiają elementy do użytku jako wyroby pirotechniczne. Przestrzegają planów lub rysunków, wytwarzają różne proszki, umieszczają proszek w osłonkach lub rurkach, montują wszystkie części i kontrolują produkt końcowy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: