Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier papiernik

Description

Code

2145.1.8

Description

Inżynierowie papiernicy zapewniają optymalny proces produkcji papieru i produktów pochodnych. Wybierają oni surowce pierwotne i wtórne oraz sprawdzają ich jakość. Ponadto optymalizują wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz dodatków chemicznych do produkcji papieru.

Etykieta synonimiczna

inżynier papiernictwa

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: