Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier ds. badań i rozwoju

Description

Code

2149.2.8

Description

Inżynierowie ds. badań i rozwoju łączą umiejętności badawcze i wiedzę na temat zasad inżynieryjnych, aby pomóc w opracowywaniu lub projektowaniu nowych produktów i technologii. Ulepszają również istniejące procesy techniczne, maszyny i systemy oraz tworzą nowe, innowacyjne technologie. Obowiązki inżynierów ds. badań i rozwoju zależą od dziedziny inżynierii i branży, w której pracują. Inżynierowie ds. badań i rozwoju zwykle pracują w biurze lub laboratorium i zajmują się analizowaniem procesów i przeprowadzaniem eksperymentów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: