Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier lotów testowych

Description

Code

2152.1.2

Description

Inżynierowie lotów testowych pracują z innymi inżynierami systemów w celu szczegółowego zaplanowania testów i zapewnienia, że zainstalowane są systemy rejestracji dla wymaganych parametrów danych. Analizują dane zebrane podczas lotów próbnych i sporządzają sprawozdania dla poszczególnych faz badania i dla końcowego lotu testowego. Są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo operacji testowych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: