Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać analizę danych w internecie

Description

Description

Analiza doświadczenia online i danych online w celu zrozumienia zachowania użytkowników, czynników wywołujących uwagę online i innych czynników, które mogą zoptymalizować rozwój i ekspozycję stron internetowych.