Skip to main content

Show filters

Hide filters

arhivează fișele utilizatorilor asistenței medicale

Description

Description

Depozitează în mod corespunzător fișele medicale ale utilizatorilor asistenței medicale, inclusiv rezultatele analizelor și notele de caz, pentru ca acestea să fie ușor regăsite când este necesar.