Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať stroj na nanášanie

Description

Description

Obsluhovať stroje na povrchovú úpravu obrobku nanesením rôznych náterov, napríklad práškovým poťahom, monitorovať a obsluhovať takéto stroje v súlade s predpismi.

URI – koncept