Skip to main content

Show filters

Hide filters

vrednotiti restavracijske postopke

Description

Description

Oceniti rezultate postopkov ohranjanja in restavriranja. Oceniti stopnjo tveganja, uspešnost zdravljenja ali dejavnosti in sporočiti rezultate.

Druga oznaka

ocenjevati restavratorske postopke