Skip to main content

Show filters

Hide filters

socialne in komunikacijske spretnosti in kompetence

Description

Description

Spretnosti in kompetence, povezane s sposobnostjo pozitivnega in produktivnega sodelovanja z drugimi. To se kaže v učinkovitem in empatičnem sporočanju zamisli, usklajevanju lastnih ciljev in ukrepov s cilji in ukrepi drugih ter delovanju na načine, ki so strukturirani v skladu z vrednotami, zagotavljajo dobrobit in napredek drugih ter omogočajo prevzemanje vodstva.

URI koncepta

Status

obsolete