Skip to main content

Show filters

Hide filters

zagotoviti pisno vsebino

Description

Description

Sporočati informacije v pisni obliki prek digitalnih ali tiskanih medijev v skladu s potrebami ciljne skupine. Strukturirati vsebino v skladu s specifikacijami in standardi. Upoštevati slovnična in pravopisna pravila.

Druga oznaka

pisati strokovna besedila

zagotoviti vsebino v pisni obliki

izvajati pisanje strokovne vsebine

zagotoviti pisne vsebine

zagotavljati pisno vsebino