Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

химик, разработване и усъвършенстване на аромати

Description

Code

2113.1.5

Description

Химиците, които разработват и усъвършенстват аромати, извършват това като формулират, тестват и анализират ароматите и техните съставки, така че крайният продукт да отговаря на очакванията и нуждите на клиентите.

Scope note

Includes flavour chemists.

Алтернативен етикет

ароматен химик

ароматна химичка

майсторка парфюмеристка

майстор парфюмерист

парфюмерист

парфюмеристка

химик, разработване и усъвършенстване на аромати

химик, разработване на аромати

химичка, разработване и усъвършенстване на аромати

химичка, разработване на аромати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието