Skip to main content

Show filters

Hide filters

Работене с цифрови устройства и приложения

Description

Description

Извършва прости цифрови задачи като работа с вече конфигуриран хардуер, намиране на информация чрез търсения в интернет, използване на стандартен софтуер за комуникация или сътрудничество с други хора или за създаване и редактиране на просто съдържание и избор между стандартни мерки за защита на устройствата, личните данни и неприкосновеността на личния живот в цифрова среда.

Scope note

The cluster is restricted to foundational digital skills increasingly becoming more important in learning, work and private life. It is building on the DigCOMP 2.1 framework, notably proficiency levels 1 and 2 . DigComp 2.1 skills of proficiency level 3 and above are not considered transversal. Skills referring to information and data literacy or media literacy are listed under 2.1.1 Critically evaluate information and its sources.

URI на понятието

Status

released