Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на въздухонепроницаемостта на сгради

Description

Description

Работи за подобряване на въздухонепроницаемостта на сградата като част от концепцията за енергоспестяване. Ръководи процеса на проектиране на въздухонепроницаемостта с цел постигане на желаното равнище на въздухонепроницаемост.

URI на понятието

Status

released