Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, строителен

Description

Code

2142.1

Description

Строителните инженери проектират, планират и разработват технически и инженерни спецификации за инфраструктурни и строителни проекти. Те прилагат инженерни познания в широк спектър от проекти – от изграждането на транспортна инфраструктура, жилищни проекти и луксозни сгради до изграждането на природни обекти. Те създават планове, чиято цел е да оптимизират материалите и да интегрират спецификациите и разпределението на ресурсите в рамките на времевите ограничения.

Алтернативен етикет

строителен инженер

инженер, пристанищно строителство

строителна инженерка, контрол на качеството

ръководител на проекти, инфраструктура

строителен инженер, инвестиции

инженерка, конструкторка в строителството

инженер, специалист по гражданско строителство

инженерка, гражданско строителство

ръководителка на проекти, инфраструктура

строителна инженерка

строителна инженерка по контрол на качеството

инженерка, пристанищно строителство

директорка на инфраструктурни проекти

строителен инженер, осигуряване на качеството

строителен инженер по осигуряване на качеството

структурен инженер

строителна инженерка по осигуряване на качеството

строителен инженер, контрол на качеството

инженерка, строителство на сгради и съоръжения

инженерка, строителство на куполи и кули

структурна инженерка

инженер, строителство на сгради и съоръжения

строителен инженер-консултант

инженерка, структурна

инженер, конструктор в строителството

инженер, структурен

строителна инженерка, осигуряване на качеството

фасаден инженер

инженерка, строителна

строителна инженерка, инвестиции

строителна инженерка-консултантка

инженер, строителство на куполи и кули

инженерка, строителство на комини

директор на инфраструктурни проекти

фасадна инженерка

инженер, гражданско строителство

инженер, строителство на комини

инженерка, специалистка по гражданско строителство

строителен инженер по контрол на качеството

инженер, строителен

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието