Skip to main content

Show filters

Hide filters

наставляване на лица

Description

Description

Наставлява лица, предоставяйки емоционална подкрепа, споделяйки опит и предоставяйки съвети на лицето, за да им помага в личностното им развитие, както и да адаптира подкрепата към специфичните потребности на лицето и да отговарят на техните искания и очаквания.

Връзки

URI на понятието

Status

released