Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

свещенослужител

Description

Code

2636.2

Description

Свещенослужителите водят религиозни организации или общности, изпълняват духовни и религиозни обреди и предоставят духовни насоки на членовете на определена религиозна група. Те могат да предприемат мисионерска работа, пасторска или проповедническа дейност, или да работят в рамките на религиозен ред или общност, като например манастир или обител. Свещенослужителите изпълняват задължения, например водене на богослужение, предоставяне на религиозно образование, провеждане на погребения и бракове, консултиране на членовете на паството и предлагане на редица други обществени услуги, както във връзка с организацията, в която работят, така и в рамките на собствените им ежедневни дейности.

Алтернативен етикет

архиепископ

архиерей

бонза

будистка проповедничка

будистка свещеничка

будистка свещенослужителка

будистки проповедник

будистки свещеник

будистки свещенослужител

духовник

духовничка

еврейска проповедничка

еврейска свещеничка

еврейска свещенослужителка

еврейски проповедник

еврейски свещеник

еврейски свещенослужител

еклезиаст

еклесиаст

епарх

епископ

жрец

жрица

изповедник

изповедничка

ислямски проповедник

ислямски свещеник

ислямски свещенослужител

кардинал

католически проповедник

католически свещеник

католически свещенослужител

митрополит

молла

монах

монахиня

монсеньор

мохамедански проповедник

мохамедански свещеник

мохамедански свещенослужител

мюсюлмански проповедник

мюсюлмански свещеник

мюсюлмански свещенослужител

мюфтия

пастор

пасторка

поп

православен проповедник

православен свещеник

православен свещенослужител

проповедник

проповедничка

протестантска проповедничка

протестантска свещеничка

протестантска свещенослужителка

протестантски проповедник

протестантски свещеник

протестантски свещенослужител

протодякон

протодяконеса

протодякониса

протосингел

свещенослужител

свещенослужителка

християнски проповедник

християнски свещеник

християнски свещенослужител

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието