Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

свещенослужител

Description

Code

2636.2

Description

Свещенослужителите водят религиозни организации или общности, изпълняват духовни и религиозни обреди и предоставят духовни насоки на членовете на определена религиозна група. Те могат да предприемат мисионерска работа, пасторска или проповедническа дейност, или да работят в рамките на религиозен ред или общност, като например манастир или обител. Свещенослужителите изпълняват задължения, например водене на богослужение, предоставяне на религиозно образование, провеждане на погребения и бракове, консултиране на членовете на паството и предлагане на редица други обществени услуги, както във връзка с организацията, в която работят, така и в рамките на собствените им ежедневни дейности.

Алтернативен етикет

еврейски проповедник

християнски проповедник

жрец

еврейски свещеник

католически свещенослужител

епископ

протодякон

бонза

будистка свещенослужителка

ислямски проповедник

епарх

жрица

протодякониса

пастор

православен свещеник

православен проповедник

будистка проповедничка

свещенослужителка

мохамедански свещенослужител

еклесиаст

еврейски свещенослужител

будистки свещеник

изповедник

молла

протестантска свещеничка

мюсюлмански проповедник

пасторка

протодяконеса

изповедничка

християнски свещеник

протестантски свещеник

будистка свещеничка

православен свещенослужител

архиепископ

католически проповедник

протосингел

монахиня

мюсюлмански свещеник

мюсюлмански свещенослужител

еклезиаст

будистки проповедник

архиерей

мюфтия

будистки свещенослужител

католически свещеник

протестантска свещенослужителка

поп

мохамедански свещеник

християнски свещенослужител

протестантски свещенослужител

монсеньор

свещенослужител

кардинал

еврейска проповедничка

мохамедански проповедник

проповедничка

ислямски свещеник

духовничка

ислямски свещенослужител

проповедник

протестантска проповедничка

митрополит

протестантски проповедник

еврейска свещенослужителка

духовник

монах

еврейска свещеничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието