Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Ammatit

Ammatteja koskeva osio on yksi ESCOn kolmesta osiosta. Siihen on järjestetty ESCOn ammatteihin liittyvät käsitteet. Niille on määritelty hierarkkiset suhteet, metatiedot ja vastaavuus kansainväliseen ammattiluokitukseen (ISCO).

Kussakin ammattiin liittyvässä käsitteessä on yksi suositeltava termi sekä mahdollisesti ei-suositeltavia termejä ja piilotettuja termejä kullakin ESCO-järjestelmän kielellä.

Kullekin ammatille on lisäksi määritelty ammattiprofiili. Profiiliin sisältyy ammatin kuvaus, selitys ja määritelmä. Lisäksi profiilissa luetellaan tiedot, taidot ja osaaminen, joita asiantuntijat pitävät tämän ammatin terminologian kannalta tarpeellisina Euroopan tasolla.

ESCOssa kutakin ammattia vastaa yksi ISCO-08-koodi. ISCO-08-luokitusta voidaan näin ollen käyttää ammatit-osion hierarkkisena rakenteena. ISCO-08 muodostaa ammatit-osion neljä ylintä tasoa. ESCO-ammatit ovat viidennellä ja sitä alemmilla tasoilla.