Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

историк

Description

Code

2633.1

Description

Историците изследват, анализират, тълкуват и представят миналото на човешките общества. Те анализират документи, източници и следи от миналото, за да разберат предишните общества.

Алтернативен етикет

медиевистка

историчка на изкуството

медиевист

политическа историчка

историчка на изобразителното изкуство

египтоложка

историк

художествен историк

историчка

военен историк

политически историк

икономически историк

дипломатическа историчка

египтолог

историк на изкуството

историк на изобразителното изкуство

военна историчка

дипломатически историк

артисторик

артисторичка

икономическа историчка

художествена историчка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието