Skip to main content

Show filters

Hide filters

разпространяване на резултати сред научната общност

Description

Description

Публично оповестява научни резултати по всички подходящи начини, включително чрез конференции, семинари, колоквиуми и научни публикации.

Връзки

URI на понятието

Status

released