Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

океанограф/океанографка

Description

Code

2114.1.8

Description

Океанографите проучват и извършват изследвания по въпроси, свързани с моретата и океаните. Съгласно различните научни направления на своя експертен опит океанографите се делят на: физически океанографи, чиито изследвания са съсредоточени върху вълните и приливите, химически океанографи, чиито проучвания изследват химическия състав на морските води и геоложки океанографи, чиито научни изследвания се занимават с дъното на моретата и техните плочи.

Алтернативен етикет

геоложка, океанография

морски биолог

геолог, океанография

океанографка, геоложка

морски геолог

морска биоложка

геофизичка, океанографка

океанограф, геофизик

океанограф, геолог

морски физик

океанографка, геофизичка

океанограф

морска геоложка

морска физичка

геофизик, океанограф

океанографка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието