Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на личностното професионално развитие

Description

Description

Поема отговорност за учене през целия живот и непрекъснато професионално развитие. Занимава се с учене с цел поддържане и обновяване на професионалните компетенции. Определя приоритетни области за професионално развитие въз основа на размисъл относно собствената практика и чрез контакт с колеги и заинтересовани страни.

Връзки

URI на понятието

Status

released