Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател специалист в областта на здравеопазването, висше училище

Description

Code

2310.1.19

Description

Преподавателите специалисти в областта на здравеопазването във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, а често и лекари, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера на здравеопазване, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити, ръководенето на лабораторни практики и на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на здравеопазване, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Scope note

Includes people performing specialised fields of healthcare education. Includes professors of embryology, orthopaedics, geriatrics, pathology, pedagogy, paediatrics and dietetics.

Алтернативен етикет

университетски лектор по патология

професор по гериатрия, висше училище

старша преподавателка специалистка в областта на здравеопазването, висше училище

университетски преподавател по онкология

професор по патология

преподавателка специалистка в областта на здравеопазването, висше училище

преподавателка в медицински колеж

преподавател по гериатрия, висше училище

университетски преподавател по гериатрия

хоноруван преподавател специалист в областта на здравеопазването, висше училище

лектор по диететика, висше училище

гост-преподавателка в медицински колеж

преподавателка по патология, висше училище

лектор в медицински колеж

преподавателка по онкология, висше училище

доцент по гериатрия, висше училище

старши преподавател в медицински колеж

старша преподавателка по диететика, висше училище

главен асистент специалист в областта на здравеопазването, висше училище

доцент по ортопедия, висше училище

старши преподавател по ортопедия, висше училище

старши преподавател по гериатрия, висше училище

университетска лекторка по педиатрия

хонорувана преподавателка по ортопедия, висше училище

хонорувана преподавателка в медицински колеж

гост-преподавател по диететика, висше училище

доцент специалист в областта на здравеопазването, висше училище

професор по ембриология, висше училище

асистент по патология

университетска лекторка по патология

доцент по ембриология

доцент по гериатрия

старши преподавател по педиатрия, висше училище

гост-преподавател по онкология, висше училище

гост-преподавателка по диететика, висше училище

старша преподавателка по онкология, висше училище

доцент в медицински колеж

доцент по патология

преподавател по ортопедия, висше училище

професор по педиатрия

главен асистент по педиатрия

асистент по патология, висше училище

университетски преподавател по ортопедия

университетски лектор по педиатрия

главен асистент по диететика, висше училище

преподавателка по ортопедия, висше училище

университетски преподавател по диететика

асистент по ортопедия

преподавателка по диететика, висше училище

доцент по педиатрия

университетска преподавателка по онкология

университетски лектор по гериатрия

професор по гериатрия

професор специалист в областта на здравеопазването

хонорувана преподавателка специалистка в областта на здравеопазването, висше училище

старша преподавателка по патология, висше училище

университетски преподавател по ембриология

старши преподавател по патология, висше училище

гост-преподавател по ембриология, висше училище

университетски преподавател по патология

асистент по онкология

асистент по онкология, висше училище

хоноруван преподавател по диететика, висше училище

преподавателка по педиатрия, висше училище

главен асистент по ортопедия

хоноруван преподавател по ортопедия, висше училище

лектор специалист в областта на здравеопазването, висше училище

преподавател по педиатрия, висше училище

хонорувана преподавателка по педиатрия, висше училище

гост-преподавател по педиатрия, висше училище

хоноруван преподавател в медицински колеж

главен асистент по гериатрия

гост-преподавател по патология, висше училище

професор по ортопедия, висше училище

хонорувана преподавателка по диететика, висше училище

професор по ортопедия

професор по диететика, висше училище

главен асистент по гериатрия, висше училище

асистент в медицински колеж

лекторка по онкология, висше училище

университетска лекторка по ембриология

гост-преподавател по ортопедия, висше училище

асистент по гериатрия

преподавателка по ембриология, висше училище

доцент по ембриология, висше училище

гост-преподавателка по гериатрия, висше училище

професор по педиатрия, висше училище

асистент по диететика

университетска преподавателка по диететика

университетска преподавателка по ортопедия

лектор по гериатрия, висше училище

асистент специалист в областта на здравеопазването

университетска преподавателка по гериатрия

хоноруван преподавател по патология, висше училище

гост-преподавател в медицински колеж

главен асистент по диететика

старши преподавател специалист в областта на здравеопазването, висше училище

професор в медицински колеж

университетска лекторка по ортопедия

главен асистент в медицински колеж

лекторка по патология, висше училище

гост-преподавателка по патология, висше училище

старши преподавател по диететика, висше училище

доцент по диететика

гост-преподавател по гериатрия, висше училище

лектор по педиатрия, висше училище

професор по диететика

професор по онкология, висше училище

университетски лектор по диететика

университетска лекторка по онкология

преподавател по онкология, висше училище

главен асистент по ембриология, висше училище

старша преподавателка по педиатрия, висше училище

университетска преподавателка по патология

университетски преподавател по педиатрия

старша преподавателка по ортопедия, висше училище

преподавателка по гериатрия, висше училище

преподавател по диететика, висше училище

хоноруван преподавател по педиатрия, висше училище

старша преподавателка по гериатрия, висше училище

университетски лектор по ембриология

университетски лектор по ортопедия

доцент по диететика, висше училище

университетска лекторка по гериатрия

лекторка по ембриология, висше училище

доцент по онкология, висше училище

преподавател в медицински колеж

главен асистент по ембриология

гост-преподавателка по педиатрия, висше училище

хоноруван преподавател по онкология, висше училище

гост-преподавателка по ембриология, висше училище

университетска лекторка по диететика

професор по патология, висше училище

университетски лектор по онкология

професор по онкология

гост-преподавателка по ортопедия, висше училище

главен асистент по педиатрия, висше училище

лектор по ортопедия, висше училище

старши преподавател по онкология, висше училище

главен асистент по онкология, висше училище

главен асистент по онкология

гост-преподавателка специалистка в областта на здравеопазването, висше училище

старши преподавател по ембриология, висше училище

лекторка в медицински колеж

старша преподавателка в медицински колеж

доцент по ортопедия

асистент по гериатрия, висше училище

лекторка специалистка в областта на здравеопазването, висше училище, висше училище

университетска преподавателка по педиатрия

асистент по педиатрия

университетска лекторка специалистка в областта на здравеопазването

лекторка по диететика, висше училище

преподавател специалист в областта на здравеопазването, висше училище

доцент специалист в областта на здравеопазването

университетска преподавателка специалистка в областта на здравеопазването

главен асистент по ортопедия, висше училище

лектор по ембриология, висше училище

асистент специалист в областта на здравеопазването, висше училище

преподавател по патология, висше училище

хонорувана преподавателка по патология, висше училище

асистент по ембриология, висше училище

хоноруван преподавател по гериатрия, висше училище

доцент по онкология

университетски преподавател специалист в областта на здравеопазването

лекторка по ортопедия, висше училище

доцент по патология, висше училище

преподавател по ембриология, висше училище

доцент по педиатрия, висше училище

старша преподавателка по ембриология, висше училище

професор по ембриология

лекторка по гериатрия, висше училище

гост-преподавател специалист в областта на здравеопазването, висше училище

лектор по онкология, висше училище

гост-преподавателка по онкология, висше училище

професор специалист в областта на здравеопазването, висше училище

асистент по ортопедия, висше училище

асистент по ембриология

хонорувана преподавателка по ембриология, висше училище

лектор по патология, висше училище

лекторка по педиатрия, висше училище

университетска преподавателка по ембриология

главен асистент специалист в областта на здравеопазването

хонорувана преподавателка по гериатрия, висше училищещ

асистент по педиатрия, висше училище

хонорувана преподавателка по онкология, висше училище

хоноруван преподавател по ембриология, висше училище

университетски лектор специалист в областта на здравеопазването

главен асистент по патология, висше училище

главен асистент по патология

асистент по диететика, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието