Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по педагогика, висше училище

Description

Code

2310.1.15

Description

Преподавателите по педагогика във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, педагогиката, за да могат те самите да станат учители. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите.

Scope note

Includes people performing academic research in their field of education studies.

Алтернативен етикет

асистент по педагогика

асистент по педагогика, висше училище

главен асистент по педагогика

главен асистент по педагогика, висше училище

гост-преподавателка по педагогика, висше училище

гост-преподавател по педагогика, висше училище

доцент по педагогика

доцент по педагогика, висше училище

лекторка по педагогика, висше училище

лектор по педагогика, висше училище

преподавателка по педагогика, висше училище

преподавател по педагогика, висше училище

професор по педагогика

професор по педагогика, висше училище

старша преподавателка по педагогика, висше училище

старши преподавател по педагогика, висше училище

университетска лекторка по педагогика

университетска преподавателка по педагогика

университетски лектор по педагогика

университетски преподавател по педагогика

хонорувана преподавателка по педагогика, висше училище

хоноруван преподавател по педагогика, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието