Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

асистент, висше училище

Description

Code

2310.1.5

Description

Асистентите във висшите училища споделят академичната работа на лекторите в университетите или колежите, особено предоставянето на лекции на студенти. Те подготвят и преподават по време на часове и се срещат със студенти лично във връзка с оценяването. Освен това съчетават лекциите си и други академични задължения с провеждането на собствени научни изследвания в тяхната област. Асистентите във висшите училища са на самостоятелна длъжност на пълно работно време, независимо от подчинителния елемент в наименованието на професията.

Алтернативен етикет

главен асистент, висше училище

университетски асистент

университетски главен асистент

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието