Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

метеоролог

Description

Code

2112.1

Description

Метеоролозите проучват климатичните процеси, измерват и прогнозират метеорологичните модели и предоставят консултантски услуги на различни потребители на информацията за времето. Те разработват модели за прогнозиране на времето и инструменти за събиране на метеорологични данни и събират статистики и бази данни.

Алтернативен етикет

атмосферен учен

метеоролог

метеороложка

морска метеороложка

морски метеоролог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието