Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по журналистика, висше училище

Description

Code

2310.1.21

Description

Преподавателите по журналистика във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, журналистиката, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Освен това провеждат академични изследвания в съответната област на журналистиката, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

главен асистент по журналистика и медии

гост-преподавател по журналистика и медии, висше училище

професор по журналистика, висше училище

главен асистент по журналистика и медии, висше училище

хонорувана преподавателка по медийни науки, висше училище

преподавателка по медийни науки, висше училище

преподавател по журналистика, висше училище

хоноруван преподавател по медийни науки, висше училище

университетска лекторка по медийни науки

гост-преподавателка по журналистика и медии, висше училище

доцент по журналистика и медии

хоноруван преподавател по журналистика, висше училище

професор по журналистика и медии

професор по медийни науки

хонорувана преподавателка по журналистика и медии, висше училище

университетска преподавателка по медийни науки

доцент по журналистика, висше училище

гост-преподавателка по журналистика, висше училище

университетска преподавателка по журналистика и медии

лекторка по журналистика и медии, висше училище

асистент по журналистика

доцент по журналистика и медии, висше училище

асистент по журналистика, висше училище

главен асистент по журналистика

главен асистент по журналистика, висше училище

главен асистент по медийни науки, висше училище

университетски преподавател по журналистика

гост-преподавател по журналистика, висше училище

старша преподавателка по медийни науки, висше училище

асистент по медийни науки

доцент по медийни науки

университетски преподавател по журналистика и медии

старши преподавател по журналистика, висше училище

лектор по журналистика и медии, висше училище

университетски преподавател по медийни науки

университетски лектор по журналистика и медии

асистент по журналистика и медии

хоноруван преподавател по журналистика и медии, висше училище

професор по журналистика

доцент по журналистика

асистент по журналистика и медии, висше училище

гост-преподавател по медийни науки, висше училище

университетска лекторка по журналистика и медии

преподавателка по журналистика, висше училище

хонорувана преподавателка по журналистика, висше училище

преподавател по журналистика и медии, висше училище

преподавател по медийни науки, висше училище

старша преподавателка по журналистика, висше училище

професор по журналистика и медии, висше училище

университетска лекторка по журналистика

университетски лектор по журналистика

лекторка по журналистика, висше училище

доцент по медийни науки, висше училище

университетска преподавателка по журналистика

лектор по медийни науки, висше училище

професор по медийни науки, висше училище

старши преподавател по медийни науки, висше училище

лектор по журналистика, висше училище

главен асистент по медийни науки

университетски лектор по медийни науки

старша преподавателка по журналистика и медии, висше училище

гост-преподавателка по медийни науки, висше училище

старши преподавател по журналистика и медии, висше училище

асистент по медийни науки, висше училище

лекторка по медийни науки, висше училище

преподавателка по журналистика и медии, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието