Skip to main content

Show filters

Hide filters

участване в научни колоквиуми

Description

Description

Участва в симпозиуми, международни експертни конференции и конгреси, като представя изследователски проекти, методи и резултати и събира информация за развитието на академичните изследвания.

Връзки

URI на понятието

Status

released