Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по класическа филология, висше училище

Description

Code

2310.1.9

Description

Преподавателите по класическа филология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, класическата филология, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели по време на подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на класическата филология, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

асистент по класическа филология

асистент по класическа филология, висше училище

асистент по класически езици

асистент по класически езици, висше училище

асистент по латински език

асистент по латински език, висше училище

асистент по старогръцки език

асистент по старогръцки език, висше училище

асистент по старогръцки и латински език

асистент по старогръцки и латински език, висше училище

главен асистент по класическа филология

главен асистент по класическа филология, висше училище

главен асистент по класически езици

главен асистент по класически езици, висше училище

главен асистент по латински език

главен асистент по латински език, висше училище

главен асистент по старогръцки език

главен асистент по старогръцки език, висше училище

главен асистент по старогръцки и латински език

главен асистент по старогръцки и латински език, висше училище

гост-преподавателка по класическа филология, висше училище

гост-преподавателка по класически езици, висше училище

гост-преподавателка по латински език, висше училище

гост-преподавателка по старогръцки език, висше училище

гост-преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

гост-преподавател по класическа филология, висше училище

гост-преподавател по класически езици, висше училище

гост-преподавател по латински език, висше училище

гост-преподавател по старогръцки език, висше училище

гост-преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

доцент по класическа филология

доцент по класическа филология, висше училище

доцент по класически езици

доцент по класически езици, висше училище

доцент по латински език

доцент по латински език, висше училище

доцент по старогръцки език

доцент по старогръцки език, висше училище

доцент по старогръцки и латински език

доцент по старогръцки и латински език, висше училище

лекторка по класическа филология, висше училище

лекторка по класически езици, висше училище

лекторка по латински език, висше училище

лекторка по старогръцки език, висше училище

лекторка по старогръцки и латински език, висше училище

лектор по класическа филология, висше училище

лектор по класически езици, висше училище

лектор по латински език, висше училище

лектор по старогръцки език, висше училище

лектор по старогръцки и латински език, висше училище

преподавателка по класическа филология, висше училище

преподавателка по класически езици, висше училище

преподавателка по латински език, висше училище

преподавателка по старогръцки език, висше училище

преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

преподавател по класическа филология, висше училище

преподавател по класически езици, висше училище

преподавател по латински език, висше училище

преподавател по старогръцки език, висше училище

преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

професор по класическа филология

професор по класическа филология, висше училище

професор по класически езици

професор по класически езици, висше училище

професор по латински език

професор по латински език, висше училище

професор по старогръцки език

професор по старогръцки език, висше училище

професор по старогръцки и латински език

професор по старогръцки и латински език, висше училище

старша преподавателка по класическа филология, висше училище

старша преподавателка по класически езици, висше училище

старша преподавателка по латински език, висше училище

старша преподавателка по старогръцки език, висше училище

старша преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

старши преподавател по класическа филология, висше училище

старши преподавател по класически езици, висше училище

старши преподавател по латински език, висше училище

старши преподавател по старогръцки език, висше училище

старши преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

университетска лекторка по класическа филология

университетска лекторка по класически езици

университетска лекторка по латински език

университетска лекторка по старогръцки език

университетска лекторка по старогръцки и латински език

университетска преподавателка по класическа филология

университетска преподавателка по класически езици

университетска преподавателка по латински език

университетска преподавателка по старогръцки език

университетска преподавателка по старогръцки и латински език

университетски лектор по класическа филология

университетски лектор по класически езици

университетски лектор по латински език

университетски лектор по старогръцки език

университетски лектор по старогръцки и латински език

университетски преподавател по класическа филология

университетски преподавател по класически езици

университетски преподавател по латински език

университетски преподавател по старогръцки език

университетски преподавател по старогръцки и латински език

хонорувана преподавателка по класическа филология, висше училище

хонорувана преподавателка по класически езици, висше училище

хонорувана преподавателка по латински език, висше училище

хонорувана преподавателка по старогръцки език, висше училище

хонорувана преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

хоноруван преподавател по класическа филология, висше училище

хоноруван преподавател по класически езици, висше училище

хоноруван преподавател по латински език, висше училище

хоноруван преподавател по старогръцки език, висше училище

хоноруван преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието