Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по класическа филология, висше училище

Description

Code

2310.1.9

Description

Преподавателите по класическа филология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, класическата филология, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели по време на подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на класическата филология, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

хоноруван преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

асистент по латински език, висше училище

хонорувана преподавателка по латински език, висше училище

университетска преподавателка по старогръцки и латински език

лектор по старогръцки език, висше училище

хоноруван преподавател по класически езици, висше училище

университетска преподавателка по класически езици

професор по класически езици, висше училище

преподавател по класическа филология, висше училище

главен асистент по класическа филология, висше училище

гост-преподавател по старогръцки език, висше училище

хоноруван преподавател по латински език, висше училище

хоноруван преподавател по класическа филология, висше училище

университетски преподавател по старогръцки и латински език

асистент по старогръцки език, висше училище

главен асистент по класически езици, висше училище

хонорувана преподавателка по класически езици, висше училище

университетски лектор по латински език

старши преподавател по класически езици, висше училище

професор по старогръцки и латински език

преподавателка по класически езици, висше училище

главен асистент по латински език

доцент по класически езици

хонорувана преподавателка по класическа филология, висше училище

старши преподавател по старогръцки език, висше училище

асистент по старогръцки език

старши преподавател по класическа филология, висше училище

преподавателка по старогръцки език, висше училище

преподавателка по латински език, висше училище

професор по старогръцки език

преподавател по латински език, висше училище

доцент по латински език, висше училище

старша преподавателка по класическа филология, висше училище

асистент по старогръцки и латински език, висше училище

професор по латински език

гост-преподавател по класически езици, висше училище

гост-преподавателка по латински език, висше училище

старши преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

гост-преподавател по латински език, висше училище

лектор по старогръцки и латински език, висше училище

главен асистент по старогръцки и латински език, висше училище

университетски преподавател по класически езици

хонорувана преподавателка по старогръцки език, висше училище

доцент по старогръцки език, висше училище

асистент по старогръцки и латински език

лекторка по старогръцки и латински език, висше училище

лектор по класически езици, висше училище

хоноруван преподавател по старогръцки език, висше училище

преподавател по класически езици, висше училище

асистент по латински език

университетска лекторка по класически езици

лектор по класическа филология, висше училище

главен асистент по старогръцки език

гост-преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

главен асистент по старогръцки език, висше училище

старша преподавателка по латински език, висше училище

преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

университетска лекторка по класическа филология

доцент по класическа филология

гост-преподавателка по старогръцки език, висше училище

университетски лектор по класически езици

лекторка по старогръцки език, висше училище

хонорувана преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

университетски лектор по класическа филология

доцент по старогръцки и латински език

професор по класическа филология, висше училище

старша преподавателка по старогръцки език, висше училище

лекторка по класическа филология, висше училище

университетска преподавателка по старогръцки език

лектор по латински език, висше училище

професор по латински език, висше училище

старши преподавател по латински език, висше училище

главен асистент по класическа филология

професор по старогръцки и латински език, висше училище

лекторка по латински език, висше училище

преподавателка по класическа филология, висше училище

университетски преподавател по класическа филология

старша преподавателка по старогръцки и латински език, висше училище

преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

професор по класически езици

асистент по класически езици

доцент по старогръцки език

университетски преподавател по латински език

старша преподавателка по класически езици, висше училище

доцент по старогръцки и латински език, висше училище

университетски преподавател по старогръцки език

главен асистент по старогръцки и латински език

университетска лекторка по старогръцки и латински език

университетска лекторка по латински език

университетски лектор по старогръцки и латински език

университетска преподавателка по класическа филология

гост-преподавател по старогръцки и латински език, висше училище

професор по класическа филология

професор по старогръцки език, висше училище

университетска преподавателка по латински език

доцент по латински език

главен асистент по латински език, висше училище

гост-преподавател по класическа филология, висше училище

главен асистент по класически езици

преподавател по старогръцки език, висше училище

университетски лектор по старогръцки език

асистент по класическа филология

гост-преподавателка по класически езици, висше училище

лекторка по класически езици, висше училище

гост-преподавателка по класическа филология, висше училище

асистент по класическа филология, висше училище

асистент по класически езици, висше училище

доцент по класическа филология, висше училище

университетска лекторка по старогръцки език

доцент по класически езици, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието