Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

wykładowca akademicki w zakresie dziennikarstwa i mediów

Description

Code

2310.1.21

Description

Wykładowcy akademiccy w zakresie dziennikarstwa i mediów są profesorami, nauczycielami i wykładowcami uczącymi studentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej, w zakresie swojej wyspecjalizowanej dziedziny studiów – dziennikarstwa i mediów – głównie o charakterze akademickim. Współpracują ze swoimi asystentami naukowymi i dydaktycznymi w celu przygotowania wykładów i egzaminów, oceniania testów i egzaminów oraz prowadzenia regularnych przeglądów i wymiany informacji zwrotnych dla studentów. Prowadzą również badania naukowe dziedzinie dziennikarstwa i mediów, publikują swoje ustalenia i współpracują z innymi pracownikami uczelni.

Etykieta synonimiczna

pracownik naukowo-dydaktyczny w zakresie dziennikarstwa i mediów

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności