Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на качествено изследване

Description

Description

Събира съответната информация, като прилага систематични методи, например интервюта, фокусни групи, анализи на текст, наблюдения и проучвания на конкретни случаи.

Връзки

URI на понятието

Status

released