Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
ferdigheter

I den delen av ESCO som gjelder ferdigheter skilles det mellom i) begreper som viser til ferdigheter/kompetanse og ii) begreper som viser til kunnskap. Det skilles ikke mellom ferdigheter og kompetanse. Hvert begrep har én fortrukket term og en rekke frarådde termer på hvert av de 27 språkene i ESCO. Det er også en forklaring for hvert begrep, i form av en beskrivelse.  

Det er i alt 13 485 begreper knyttet til ferdigheter i ESCO. Disse er strukturert i et hierarki med fire underkategorier. Underkategoriene tar for seg forskjellige begreper for kunnskap og ferdigheter/kompetanse:     

  • kunnskap      
  • ferdigheter     
  • holdninger og verdier      
  • språkferdigheter og språkkunnskaper  

Utenfor hierarkiet kan man også finne undergrupper av ferdigheter gjennom:      

  • et tverrgående hierarki av ferdigheter     
  • et utvalg språk     
  • et utvalg digitale ferdigheter  

Hierarkiet av ferdigheter forbedres fortløpende. Du kan gi tilbakemelding om kvaliteten på ferdigheter og grupper av ferdigheter på vår kontaktside.      

Merknad om opphavsrett: ESCOs ferdighetshierarki er delvis basert på følgende eksisterende klassifiseringer: O*Net og en kanadisk ordliste over ferdigheter og kunnskap. Klikk her for mer informasjon.          

O*NET OnLine er opprettet av US Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Brukt under lisensen CC BY 4.0 O*NET® er et USDOL/ETA-varemerke.         

Skills and Knowledge Checklist er utarbeidet av den kanadiske regjeringen. Canada arbeider med å utvikle rammer og verktøy for å definere og beskrive kompetanse bedre, og Skills and Competencies Taxonomy er den første offentlig tilgjengelige delen av dette arbeidet.