Skip to main content

Show filters

Hide filters

осведомяване за новостите в областта на собствената компетентност

Description

Description

Следи новите научни изследвания, разпоредби и други значими промени, свързани с пазара на труда или други, възникващи в областта на специализацията.

Връзки

URI на понятието

Status

released