Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

учител по физика, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.16

Description

Учителите по физика в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, физиката. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета физика чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

гимназиален учител по физика

гимназиална учителка по физика

прогимназиален учител по физика

прогимназиална учителка по физика

учителка по физика

учителка по физика, прогимназиален/гимназиален етап

учител по физика

учител по физика, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието