Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по класически езици, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.5

Description

Учителите по класически езици в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, класическите езици. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета класически езици чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

учител по латински език, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиален учител по латински език

гимназиален учител по старогръцки език

прогимназиална учителка по латински език

учителка по старогръцки език, прогимназиален/гимназиален етап

учител по класически езици, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по латински език, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиален учител по латински език

учител по латински език

учителка по латински език

прогимназиална учителка по класически езици

гимназиален учител по класически езици

прогимназиален учител по старогръцки език

учителка по класически езици, прогимназиален/гимназиален етап

учител по класически езици

учителка по класически езици

прогимназиален учител по класически езици

учителка по старогръцки език

учител по старогръцки език, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиална учителка по старогръцки език

гимназиална учителка по старогръцки език

гимназиална учителка по латински език

учител по старогръцки език

гимназиална учителка по класически езици

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието