Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по философия, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.14

Description

Учителите по философия в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, философията. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета философия чрез практически, обикновено физически тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

прогимназиална учителка по философия

гимназиална учителка по философия

учителка по философия

учителка по философия, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиален учител по философия

гимназиален учител по философия

учител по философия

учител по философия, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието