Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на съдържанието на уроците

Description

Description

Подготвя съдържание за преподаване в клас в съответствие с целите на учебната програма чрез изготвяне на упражнения, проучване на актуални примери и т.н.

Алтернативен етикет

подготвяне на уроци

Връзки

URI на понятието

Status

released