Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител на възрастни по езикова грамотност

Description

Code

2352.1.1

Description

Учителите на възрастни по езикова грамотност обучават възрастни ученици, включително скорошни имигранти и напусналите училище в ранна възраст, на основни умения за четене и писане, обикновено на ниво начално училище. Учителите на възрастни по езикова грамотност включват учениците в планирането и изпълнението на дейностите по четене и ги проверяват и оценяват поотделно чрез задачи и изпити.

Алтернативен етикет

преподавателка, ограмотяване на възрастни

учител, умения за цял живот

учител на възрастни по езикова грамотност

учителка по езикова и математическа грамотност

учителка по основни езикови и математически умения

лектор за възрастни по езикова грамотност

учител по езикова и математическа грамотност

учителка по езикова грамотност

учител, ограмотяване на възрастни

учител по езикова грамотност

учителка на възрастни по езикова грамотност

учителка, ограмотяване на възрастни

преподавател, ограмотяване на възрастни

учителка, умения за цял живот

лекторка за възрастни по езикова грамотност

учител по основни езикови и математически умения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието