Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

учител на възрастни по езикова грамотност

Description

Code

2352.1.1

Description

Учителите на възрастни по езикова грамотност обучават възрастни ученици, включително скорошни имигранти и напусналите училище в ранна възраст, на основни умения за четене и писане, обикновено на ниво начално училище. Учителите на възрастни по езикова грамотност включват учениците в планирането и изпълнението на дейностите по четене и ги проверяват и оценяват поотделно чрез задачи и изпити.

Алтернативен етикет

лектор за възрастни по езикова грамотност

лекторка за възрастни по езикова грамотност

преподавател, ограмотяване на възрастни

преподавателка, ограмотяване на възрастни

учител, ограмотяване на възрастни

учител, умения за цял живот

учителка, ограмотяване на възрастни

учителка, умения за цял живот

учителка на възрастни по езикова грамотност

учителка по езикова грамотност

учителка по езикова и математическа грамотност

учителка по основни езикови и математически умения

учител на възрастни по езикова грамотност

учител по езикова грамотност

учител по езикова и математическа грамотност

учител по основни езикови и математически умения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието