Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител, детска градина

Description

Code

2342.1

Description

Учителите в детската градина преподават на учащите, предимно малки деца, основни предмети и творчески игри с цел развиване на техните социални и интелектуални умения по неформален начин, за да бъдат подготвени за бъдещото формално обучение. Те създават планове за уроци, по възможност в съответствие с определена учебна програма, за цял клас или за по-малки групи и изпитват учениците върху съдържанието. Тези учебни планове, основани на основни дисциплини, могат да включват указания за числата, буквите и цветовете, дните от седмицата, видовете животни и транспортни средства и др. Освен това учителите в детската градина наблюдават учениците извън класната стая и ги обучават на правилата на поведение.

Алтернативен етикет

учителка, предучилищна група

предучилищна учителка

главен учител, детска градина

детски учител

главна учителка, детска градина

учител по музика, детска градина

старша учителка, детска градина

учител, предучилищна група

възпитателка, детска градина

страши учител, подготвителна група

предучилищен учител

детска учителка

страша учителка, подготвителна група

учител, подготвителна група

старши учител, детска градина

главен учител, подготвителна група

учителка, подготвителна група

старши учител по музика, детска градина

главна учителка, подготвителна група

възпитател, детска градина

главна учителка по музика, детска градина

учителка по музика, детска градина

главен учител по музика, детска градина

учител, детска градина

старша учителка по музика, детска градина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието