Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

адаптиране на преподаването към способностите на учащите

Description

Description

Идентифицира проблемите в обучението и успехите на учащите. Избира стратегии за преподаване и обучаване, които подкрепят индивидуалните образователни потребности и целите на учащите.

Връзки

URI на понятието

Status

released